LIBRE Design Agency
Brand Thinking
31EC6985-81B1-4D61-8FA4-A3CFDB0E2386.jpg

Mes

 

esame

strateginio dizaino agentūra, kurianti, atnaujinanti, prižiūrinti ir vystanti prekių ženklus vizualinėje komunikacijoje, pakuotėse ir skaitmeniniame pasaulyje.

Dizainu kvėpuojame ir gyvename.

tikime

design thinking kūrybos procesu: kiekvieną projektą pradedame tik išgirdę klientą, išsigryninę jo tikrą poreikį ir trokštamą pokytį. 

Mėgstame daugiau klausytis negu kalbėti ir vertiname užsimezgusias verslo partnerystes.

Esame ne kartą patyrę, kad laiku pasakytas „ne“ yra geriau negu desperatiškas „taip“. 

dirbame

panašiai, kaip dauguma produktus kuriančių ar technologinių kompanijų: plokščia organizacijos struktūra, dažnos projekto revizijos ir aiškios procedūros. Projekto eigą koordinuoja projektų vadovai, kūrybos procesus prižiūri kūrybos vadovas ir vyresnieji dizaineriai. 

Klientai turi galimybę tiesiogiai bendrauti su kūrybos žmogumi, atsakingu už projekto kūrybinį rezultatą. Betarpiškumas dizaino projektuose leidžia geriau abiems pusėms, klientui ir dizaineriui, pažinti vieniems kitus, įsigilinti į projektą, greičiau reaguoti į pokyčius ir pasiūlyti labiau apgalvotus, argumentuotus sprendimus.

Komandą formuojame kiekvienam projektui atskirai, atsižvelgdami į užduotį ir reikalingas kompetencijas.

dalinamės

patirtimi su jaunąja karta, priimdami į praktiką ne tik universitetų, kolegijų studentus, bet ir visus kitus, turinčius reikalingų dizaineriui ar kūrybininkui įgūdžių, įdomų portfolio ir pragmatišką požiūrį į kūrybą.